Webbanalys

Har du en befintlig hemsida som behöver en översyn?
Låt oss göra en webbanalys av din hemsida!

I en webbanalys går vi igenom samtliga delar av hemsidan på ett mycket grundligt sätt. Resultatet presenterar vi sedan i ett dokument där vi gemensamt går igenom det vi hittat och hur man bäst löser problemen.

Med underlaget som grund står det er sedan fritt att välja om vi (eller någon annan) skall åtgärda detta.