Priser

 

Namn Startkostnad Månadskostnad
Tjänster
Webbhotell företagspaket 0:- 200:-
Företagspaket ”mini” (Endast enkel kontaktsida för företaget.) 0:- 85:-
Domänhantering
Flytt av domän och hemsida till oss 0:-
Domänregistrering 500 :-
Epost
Extra Epostkonto 0 :- 30 :-
Utöka utrymmet för ett epostkonto (pris per 1GB) 0 :- 26 :-
Exchange funktionalitet via Zimbra kontakta oss kontakta oss
SMTP Relay server 0:- 100:-
Backup via internet med Bitspace Backup Services
BBS konto inkl. 1GB utrymme (klient) 0:- 78:-
BBS konto inkl. 1GB utrymme (server) 0:- 156:-
Utöka backuputrymmet med 1GB 0:- 14:-
Databas
Extra Databas i MySQL 0 :- 100 :-
Utöka databasutrymmet (pris per 1 GB) 100 :-
Webb
Utöka webbplatsutrymmet (pris per 1GB) 0 :- 26 :-